Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur
 
  13 november 2019
Van het College van Bestuur
Het ga jullie goed! Tijdens de zesde Atlas Dag, die aanstaande donderdag wordt gehouden, neem ik afscheid als bestuurder van het Atlas College. Sinds het voorjaar van 2013 heb ik deze mooie functie mogen bekleden en heb dat met veel plezier gedaan. Het leiding geven aan een college als het Atlas zie ik als een maatschappelijke opdracht met een grote verantwoordelijkheid. Het is de taak van de bestuurder enerzijds te waken over de (kern-)waarden van de organisatie (bij mijn aantreden waren dat er maar liefst 13, die gelukkig zijn teruggebracht tot de, inmiddels bekende, drie: duurzaamheid, toegankelijkheid en diversiteit) en anderzijds waakt de bestuurder over het voortbestaan, de continuïteit van de organisatie, het Atlas College.
Lees meer »
 
 
  13 november 2019
Cafetaria- en werkkostenregeling
Ook dit jaar biedt het Atlas College de mogelijkheid maximaal gebruik te maken van de fiscale ruimte in de regeling woon-werkverkeer, de zogenaamde cafetariaregeling. Deelname aan deze regeling is alleen toegestaan indien je vóór week 17 van het lopende jaar in dienst bent gekomen. Je moet namelijk minstens 36 weken naar de vaste arbeidsplaats hebben gereisd.
Lees meer »
 
 
  13 november 2019
Office 365 & portal
De eerste fase van de implementatie van Office 365 is afgesloten. Binnenkort wordt de evaluatie afgerond en zal een schets gemaakt worden voor Fase 2. Alle begin is moeilijk, maar op veel plaatsen zien we dat de functionaliteit van de Portal en Office 365 in de volle breedte wordt gewaardeerd. We krijgen nu een periode waarin we de puntjes op de i zetten.
Lees meer »
 
 
  13 november 2019
Aanbesteding leermiddelen
Het huidige contract voor de inkoop van leermiddelen loopt dit jaar af. Vanaf schooljaar 2020-2021 zal een nieuw inkoopcontract de basis zijn voor de aanschaf van onze leermiddelen.
Lees meer »
 
 
  13 november 2019
Activiteiten brugklassers SG Newton in Julianapark
De website Atlasdag 2019 is compleet. Op deze site vind je informatie over het programma, de workshops en praktische zaken.
Lees meer »
 
 
  13 november 2019
Wat kunnen we weer trots zijn op de OSG!
Jaarlijks reikt de Vereniging Oud Hoorn de Monumentenprijs Hoorn uit aan een organisatie of bedrijf, dat een bijzondere bijdrage heeft gedaan aan behoud of verrijking van een monument in de gemeente Hoorn. Die Monumentenprijs 2019 is ten deel gevallen aan onze eigen OSG! De commissie oordeelde dat de OSG er geweldig in geslaagd is het oude monument te verbinden met de nieuwe ruimtes, geschikt voor modern onderwijs. En dat allemaal met boud van het geheel eigenzinnige(…) karakter van het gebouw.
Lees meer »

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!