Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur
 
  5 december 2018
Van het College van Bestuur
Het CvB staat stil bij de resultaten van het medewerkertevredenheidonderzoek, een bijeenkomst van de ouderraden en het West-Friesland Pact
Lees meer »
 
 
  5 december 2018
Gemeentes en Onderwijs sluiten Thuiszitterspact
Tijdens een bijeenkomst van het Regionaal Educatief Agendaberaad is het Thuiszitterspact ondertekend.
Lees meer »
 
 
  5 december 2018
Nieuws van Personeelszaken
De afdeling Personeelszaken attendeert je erop om eventuele declaraties tijdig in te dienen. Verder een korte toelichting op de cafetariaregeling.
Lees meer »
 
 
  5 december 2018
Dijkernacht
SG De Dijk zet zich in voor Serious Request. Dit jaar is er geen glazen huis, maar gaan er drie teams met dj’s lopend door Nederland. Hiermee...
Lees meer »
 
 
  5 december 2018
HV1A (voorheen Special Class) stelt zich voor in filmpje
Bij de voorbereidingen voor de Special Class (nu: HV1A) heeft de Copernicus er bewust voor gekozen andere leerlingen daar niet over te informeren.
Lees meer »
 
 
  5 december 2018
Nieuws van de Medezeggenschapsraad
De MR van het Atlas College vergadert 11 december. Dit keer staan onder andere de
Lees meer »

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!