Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Organisatie

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) is toezichthouder van de stichting Atlas College. De raad benoemt en beoordeelt het functioneren van het College van Bestuur (CvB). Verder houdt zij toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden door het CvB en staat zij het CvB met raad terzijde.
Daarnaast moet de RvT een aantal besluiten van het CvB goedkeuren, wanneer het gaat om bijvoorbeeld beleidsplannen, de jaarrekening of het jaarverslag.
De RvT bestaat sinds 1 november 2019 uit de heer Martijn Smit (voorzitter), mevrouw Elma de Koekkoek, de heer Jacobus de Dood, mevrouw Ineke Mulder en mevrouw Annemieke Mencke.

College van Bestuur
Het bestuur van de stichting Atlas College wordt gevormd door het College van Bestuur (CvB) en is belast met de dagelijkse leiding van de stichting. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).
Het CvB wordt gevormd door mevrouw Agnita Mur (voorzitter)
Locaties
Het Atlas College heeft vijf locaties, waarvan drie in Hoorn (OSG West-Friesland, Copernicus SG, SG Newton), één in Medemblik (SG De Dijk) en één in Edam (SG De Triade).
Elke locatie wordt geleid door een locatiedirecteur. Het College van Bestuur en de locaties worden ondersteund door het Atlas Service Centrum in Hoorn

Locatiedirecteuren:

  • OSG West-Friesland: de heer Peter Snoek
  • Copernicus SG: mevrouw Franca van Alebeek
  • SG Newton: mevrouw Marion Winkelhuis
  • SG De Triade: de heer Jan Adels
  • SG De Dijk: de heer Lars Beenen
  • Atlas Service Centrum: de heer Richard van der Molen

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E info@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!