Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur

Links

Hieronder vindt u een overzicht van internetsites met informatie over het onderwijs.

www.onderwijsinspectie.nl

De onderwijsinspectie publiceert jaarlijks van iedere school voor voortgezet onderwijs een opbrengstenkaart (ook bekend als de kwaliteitskaart). De gegevens tonen een overzicht van de resultaten die een school in een bepaald jaar heeft behaald.

www.duo.nl

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een aantal onderwijswetten en - regelingen uit.

www.rijksoverheid.nl

De site van de rijksoverheid met o.a. informatie van en over het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

www.kennisnet.nl

U vindt hier informatie over het Nederlandse onderwijssysteem, hulp bij schoolkeuze, onderwijsnieuws en tips voor opvoeding en goede zorg voor uw kind.

studiekeuze.schoolweb.nl

Handige site met uitgebreide informatie over alles wat met onderwijs en opleidingen te maken heeft.

www.ouders.nl

De grootste ouders-community van Nederland. bestemd voor ouders (en toekomstige ouders) van baby's tot en met pubers.

www.scholenopdekaart.nl

Via deze site geven scholen voor voortgezet onderwijs inzicht in hun eigen onderwijsprestaties.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E info@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!