Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Mobiliteit

Bij het ontstaan van vacatures vindt veelal eerst interne werving onder het personeel van het Atlas College plaats. Deze vacatures worden via de nieuwsbrief en het personeelsweb kenbaar gemaakt. Verder kunnen personeelsleden die in aanmerking willen komen voor verandering van werkplek en/of taakomvang zich op de ‘interne mobiliteitslijst’ laten plaatsen. Bij een passende vacature worden zij altijd uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E asc@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!